top of page

Ieplānoties pasākumi

Fasilitatoru skola piedāvā piecas praktiskas mācības un darba seminārus, kas apgūstami atsevišķi vai visi kopā  Fasilitatoru skolas formātā. Šīs darbnīcas ir veidotas, lai uzlabotu dalībnieku procesu sekmēšanas, komunikācijas un vadītprasmes. Mācībās tiks apgūti fasilitatora lomas galvenie elementi un uzdevumi, kā arī labākās prakses un vairāku gadu pieredzes esence. Darba seminārā jeb darbnīcā, caur praktisku darbu un iesaistīšanos, dalībnieki paši piedzīvos biežākās fasilitatora vides - darba sanāksmes, problēmu definēšanas un izpētes tikšanās, kā arī idejošanas un lēmumu pieņemšanas sanāksmes.

Request a Quote

Please take a moment to fill out the form.

Thanks for submitting!

Save Your Spot

No events at the moment
Modulis 2
bottom of page