top of page

Tu kā fasilitators un cilvēki Tev apkārt

Kurss paredzēts dalībnieku saskarsmes, komunikācijas un līderības prasmēm. Caur praktiskiem uzdevumiem, lomu spēlēm un situāciju analīzi dalībniekiem būs iespēja iegūt pieredzi fasilitatora darbaā kursā ar divām, savstarpēji saistītām, daļām. Vispirms dalībnieki strādās ar sevi - savām līderības īpašībām, komunikācijas prasmēm, prasmēm skaidri komunikāciju un virzīt citus cilvēkus efektīvam kopdarbam. Otrā daļa tiks veltīta darbam ar grupām un dažādu tipu cilvēkiem, biežāko situāciju lomu spēlēm un analīzi.

Ieguvumi:

 • praktiskas iemaņas fasilitatora lomā un prasmju attīstīšana

 • risinājumi dažādām problēmsituācijām grupas sadarbībā un komunikācijā

 • savas līderības un pārliecības attīstīšana

 • komunikāciju un prezentēšanas prasmju attīstīšana

 • Uzzināsi, kāpēc fasilitatora prasmes ir lielisks rīks cilvēku un procesu vadībā

 • Dalība interaktīvos uzdevumos, lai praktiski attīsītu savas iemaņas fasilitatora lomā un spētu tās izmēģināt jau nākamajā dienā

 • Izpratni, kā izmantot un trenēt fasilitatora prasmes ikdienā

 • Izpratni par atšķirīgajiem pasākumu konceptiem un, (vai) kā tos fasilitēt

 • pārliecību par savu gatavību un spējām novadīt lielisku darba semināru

 • Metodes, kā vadīt cilvēkus kopdarba laikā un nodrošināt darba plūsmu vajadzīgajā virzienā

Kursa mērķis:

attīstīt dalībnieku prasmes vadīt darbnīcas, sapulces un projektus un sekmīgi tikt galā ar problēmsituācijām grupas sadarbībā un komunikācijā

Formāts

 • Teorija ar piemēriem un praktiskiem uzdevumiem, lomu spēles un situāciju analīzi un diskusijas

 • Mācības (lekcijas, īsi mācību uzdevumi) 50 %

 • Praktiski darba uzdevumi grupā 50%

Kam?

 • Komandu un departamentu vadītājiem

 • Projektu vadītājiem

 • Pakalpojuma vadītājiem

 • Ekspertiem un konsultantiem

Kāpēc?

Šis kurss būs tev, ja pārzini kādu no kopradē izmantotajām metodēm, un vēlies sevī attīstīt līdera un fasilitatora prasmes, kā arī iemācīties sekmīgi tikt galā ar dažādām problēmsitācijām - strīdi, maza aktivitāte, sabotieri, “iešana pa riņķi”

6-12 dalībnieki grupā

Online/Zoom

Laiks un izmaksas

12.10.2021

999.99 EUR + PVN

Tu kā fasilitators un cilvēki Tev apkārt

Tava darba rīku kaste - metodes, rīki un tehnikas

Tavas plānošanas prasmes, process un izpilde

Fasilitatoru skola

bottom of page