top of page

Procesu uzlabojumu metodes

Ja procesi nav sakārtoti, tad darbs "buksēs" arī ar vislabākajiem cilvēkiem, IT sistēmām un visiecietīgākajiem klientiem. Procesu vadība ir par pareizu un loģisku darbību secīgumu, skaidrām lomām un problēmu risināšanas ceļiem, efektivitāti, kas ir "iebūvēta" katrā procesa solī. Kā to izdarīt - par to šajā nodarbībā.

Saturs:

 • procesu galvenie elementi

 • procesu vadība

 • uzlabojumu projektu metodes

Formāts

 • Mācības (lekcijas, īsi mācību uzdevumi) 50 %

 • Praktiski darba uzdevumi grupā 50%

Mācībās lietosim:

 • Lean

 • Efektīvas komunikācijas rīkus

 • Projektu vadības pieejas

 • Problem solving

 • u.c.

Kam?

 • Komandu un departamentu vadītājiem

 • Projektu vadītājiem

 • Pakalpojuma vadītājiem

 • Ekspertiem un konsultantiem

Kāpēc?

Lai pārietu no "mums vajadzētu uzlabot procesus" uz "mēs to reāli sākam darīt!" Lai spētu sekmēt procesa uzlabojumus, skaidri definējot un pamatojot problēmu, kopīgi ar iesaistītajām pusēm rastu risinājumu.

6-12 dalībnieki grupā

Online/Zoom

Laiks un izmaksas

12.10.2021

999.99 EUR + PVN

Tu kā fasilitators un cilvēki Tev apkārt

Tava darba rīku kaste - metodes, rīki un tehnikas

Tavas plānošanas prasmes, process un izpilde

Fasilitatoru skola

bottom of page